St. Luke’s Lehigh Valley Half Marathon & 5K
             Allentown, PA 04/25/2010

          ********** AWARDS LIST ************** MEN OPEN CORP TEAM SCORING

----------------------------------------------------------------------------
             TEAM Results
----------------------------------------------------------------------------


 1. 9:02:03 Delco - Men         (1:48:25)
======================================
 1 1:37:48 Steven Whitmore   
 2 1:45:34 Bill Weber     
 3 1:46:44 Michael Gormley   
 4 1:52:55 Bob Zwaan      
 5 1:59:02 Terry Adamson    





 WOMEN OPEN CORP TEAM SCORING

----------------------------------------------------------------------------
             TEAM Results
----------------------------------------------------------------------------


 MIXED GENDER CORP TEAM SCORING

----------------------------------------------------------------------------
             TEAM Results
----------------------------------------------------------------------------


 1. 8:20:43 Buxc Alumni         (1:40:09)
======================================
 1 1:20:16 Tim Marcoe     
 2 1:38:38 Chip Carnes     
 3 1:40:13 Matt Corridoni   
 4 1:45:57 Dan Ezzi      
 5 1:55:39 Katie Conlon    

 2. 8:31:25 Ppl Energyplus       (1:42:17)
======================================
 1 1:24:09 Jason James     
 2 1:32:56 Bill Fitzmaurice  
 3 1:32:57 Bob Arner      
 4 1:47:12 Bob Barkanic    
 5 2:14:11 Kim Muth      

 3. 9:14:23 Dave's First Time      (1:50:53)
======================================
 1 1:25:05 Jim Warrenfeltz   
 2 1:34:51 Peter Vuong     
 3 1:41:21 Steven Kazmierczak 
 4 2:12:33 Dave Hollander   
 5 2:20:33 Lauren Cove